Aktuell information

>> NQBK årsmöte

3 mars 2018 kl 11.00

 

2018 05 19 Annons

 

>> Önska tid för nattvakten 2018

Har du frågor till hamnkapten ring alltid 0155-53 601 eller 070-605 3601

Gör din arbetsplikt genom städning av klubbhuset

>> Kontakta hamnkontoret 

Hemsidan utvecklas succesivt. Förslag skickas till epost: 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Arbetsdagar

Är du intresserad av att göra din arbetsplikt genom städning av klubbhuset?

Vi har behov f o m 2017-05-22 varje vecka tillsvidare. Hitta en tid som passar dig. Kontakta hamnkaptenen eller Kurt Rindstål (070-593 1464) eller skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Hamnkapten 0155-53 601 eller 070-605 3601

Hamnkaptenerna

 

NQBK Arbetsplikt

14§ i stadgarna

För att få en rättvisare fördelning av arbetet med driften av klubben samt hålla kostnaderna nere , föreligger ideell arbetsplikt med av klubbens årsmöte fastställt antal timmar per år. Medlem som ej utfört fastställd arbetsplikt debiteras en av årsmötet fastställd högre medlemsavgift i förhållande till föreskrivna arbetstimmar. Undantagna från arbetsplikt är medlemmar över 70 år och stödmedlemmar. Medlemmar som av medicinska skäl ej kan fullgöra arbetsplikten kan hos styrelsen ansöka om befrielse.

 

Beslut på årsmötet 2015. Utförande av arbetsplikten får organiseras så att NQBK Hamnkapten och styrelse ges full handlingsfrihet att organisera detta arbete utifrån de behov, kompetenskrav och säkerhetsaspekter som föreligger. Arbetet behöver inte organiseras som arbetsdagar med rätt för varje medlem som så önskar att delta. Arbetet organiseras utifrån verkliga behov och enskild medlems möjlighet att delta beslutas av NQBK Hamnfogde och styrelse efter intresseanmälan. Aktuella arbetsuppgifter annonseras på hemsidan nqbk.se och på klubbens anslagstavla. Medlem som ej utfört arbetsplikt debiteras (oförändrat från 2014) 300 kr i förhöjd medlemsavgift. Undantag enligt stadgarna gäller.